Gemengd Koor Animato: The Armed Man

Op zondag 20 maart en op zondag 10 april 2011 slaan Gemengd Koor Bornem en het Oppuurse koor Animato de handen in elkaar en brengen ze The Armed Man: A Mass for Peace. Dit indrukwekkend modern oratorium over oorlog en vrede werd tijdens de Kosovo-crisis gecomponeerd door de Welshe componist Karl Jenkins, die het opdroeg aan de slachtoffers van dat conflict.


Het stuk is gebaseerd op het middeleeuwse volkslied L'homme armé, een melodie die door tal van polyfone componisten uit De Lage Landen werd gebruikt. De compositie bevat zowel heroïsche teksten over oorlog en geweld als smartelijke teksten over de gevolgen van dat geweld en teksten die hoop brengen en er op wijzen dat duurzame vrede mogelijk is. Het is een ontroerend, meeslepend werk met zowel invloeden uit de klassieke muziek als uit de jazz.

Zangeres Marleen Schampaert zorgt voor enkele prachtige solo's terwijl strijkersensemble Entente Cordiale uit Mortsel samen met enkele slagwerkers en blazers verbonden aan de Bornemse Muziekacademie de instrumentale begeleiding voor hun rekening nemen.

De uitvoering van 20 maart vindt plaats in de H.Amanduskerk (Kerkstraat 1, Sint-Amands), die van 10 april in de schouwburg van Ter Dilft. Beide concerten starten om 20.00u. Kaarten kosten €10 in voorverkoop en €12 aan de kassa. Reserveren kan telefonisch op 03 889 47 02 of via een mailtje aan reservaties@gemengdkooranimato.be.

Tot slot nog enkele links:


Op zondag 20 maart 2011 geven onze collega's van de Koninklijke Harmonie Heilige Familie Branst een Lenteconcert in zaal 't Koningsrek - beter gekend als Zates! Voor de schamele prijs van € 4 kan u er genieten van een gevarieerde muzikale avond, onder de kundige leiding van dirigent Davy Bonnarens.

Wij nodigen dan ook al onze leden en sympathisanten uit om die avond af te zakken naar Zates. Het concert gaat van start om 19.00u.

Nog enkele nuttige links:

Deelname provinciaal orkesttoernooi 2011

Naar goede gewoonte moet onze harmonie om de vier jaar deelnemen aan het orkesttoernooi van de provincie Antwerpen. Tijdens het toernooi wordt ons orkest geëvalueerd door vooraanstaande componisten uit de Belgische HaFaBra-wereld. Op basis van het behaalde resultaat worden dan de subsidies voor de komende vier jaren bepaald.

In 2004 en 2008 behaalde onze vereniging telkens het niveau ere-afdeling, het op één na hoogste resultaat. Dit jaar zullen we dus zeker proberen dat resultaat te evenaren en in diezelfde categorie te blijven.

Concordia & Amicitia - Ter Dilft zal deelnemen aan de avondzitting op zondag 20 november. Deze zitting start om 18.30u, maar de volgorde waarin de orkesten optreden wordt pas die avond bepaald d.m.v. loting.

De composities die we zullen uitvoeren zijn:
  • David - Stephen Melillo
  • Oscar for Amnesty - Dirk Brossé
Het zijn allesbehalve gemakkelijke stukken, dus wij vragenmet aandrang dat alle muzikanten die zich inschreven voor het toernooi zo veel mogelijk repetities proberen bij te wonen... Al op voorhand bedankt!

Meer informatie over het orkesttoernooi, waarvan er elk jaar minstens één sessie in de schouwburg van Ter Dilft plaatsheeft, vindt u op deze webpagina van de provincie Antwerpen.

Aan het Eind van de Aspergetijd

Op zaterdag 26 maart, vrijdag 1 april en zaterdag 2 april 2011 kan u in Wintam genieten van de tragikomedie Aan het Eind van de Aspergetijd van Frank Houtappels, opgevoerd door toneelkring Bloeiende Rozen Concordia Wintam in een regie van Fernand Bruyninckx.


Alle voorstellingen vinden plaats in Zaal Hendrik Conscience in de Paardenweg te Wintam, Bornem en gaan van start om 20.00u. Kaarten kosten € 7 en kan u reserveren...
Wij nodigen alle liefhebbers van amateurtoneel uit om één van de voorstellingen bij te wonen!

Tot slot nog enkele nuttige links: