Eric Tourné: "Hartelijk dank!"

Eric Tourné wenst iedereen te bedanken die aanwezig was bij zijn jubileumviering "Eric Tourné: Vijftig jaar dirigent" van zondag 20 juni 2010, waar hij o.a. de cultuurprijs van de gemeente Bornem in ontvangst mocht nemen.

De gemeentelijke cultuurraad schonk aan Eric een karakterfoto, genomen door Bernd Hendrickx, en een aquarel van Els Leclercq:


Van de harmonie kreeg Eric een reischeque, een collage, in elkaar gestoken door Pieter Pauwels, die Erics gloriemomenten bij Concordia & Amicitia - Ter Dilft in beeld brengt en een door de spelers gesigneerd T-shirt van K.V.Mechelen, de club waarvan hij sinds jaar en dag trouwe supporter is. Erics kleindochter Fien poseerde er maar al te graag mee voor onze camera!


De harmonie voerde o.l.v. jeugddirigent Griet Caluwaerts nog een werk op uit Erics allereerste Kerstconcert en eentje uit zijn vijftigste. Ook het clublied van K.V.Mechelen werd uitgevoerd en door enkele muzikanten uit volle borst meegezongen.
 
De gemeente Bornem verspreidde achteraf dit persbericht.

Tot slot vindt u hieronder nog enkele sfeerbeelden van de viering. Deze foto's werden genomen door An Overath (de vriendin van trompettist Dirk Van Troyen).